• پنجمین روز از هفته روابط عمومی سال 1397

  • برنامه های هفته روابط عمومی سال 1397

  • همایش استاندارد سازی در روابط عمومی برگزار شد

  • برگزاری همایش استاندارد سازی

  • معرفی برترین های چهارمین جشنواره روابط‌ عمومی های برتر فارس

  • معرفی روابط عمومی های برتر فارس در چهارمین جشنواره روابط عمومی ها

  • دوم شهریور ماه ؛ آخرين مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره روابط عمومی فارس

  • چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر فارس

سایت های مرتبط

فایل های روابط عمومی

معرفی برترین های چهارمین جشنواره روابط‌ عمومی های ...

گزارش تصویری نشست های ماهیانه انجمن

Hide Main content block