در تاریخ 13 اردیبهشت ماه اعضاء انجمن روابط عمومی با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس دیدار داشتند.

بزرگداشت هفته روابط عمومی سال 1393 در فرمانداری شیراز برگزار گردید

صفحه4 از6