معرفی انجمن

معرفی انجمن (5)

شنبه, 08 آبان 1395 05:23

خط مشی

نوشته شده توسط
خط مشی انجمن روابط عمومی ایران 1- مساعدت به تداوم، گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی – ایرانی در ارتباطات انسانی با تکیه بر افکار عمومی و کمک به رشد این صفات مشخصه فرهنگی در مقابل دیگر...
جمعه, 07 آبان 1395 05:21

اساسنامه

نوشته شده توسط
اساسنامه انجمن روابط عمومي ايران فصل اول - كليات فصل دوم ـ اركان انجمن فصل سوم – وظـايف و فعاليت ها فصل چهارم ـ عضويت فصل پنجم ـ امور متفرقه  فصل اول - كليات ماده (1) هدف :...
شنبه, 08 آبان 1395 05:21

تاریخچه

نوشته شده توسط
انجمن روابط عمومی  فارس  در یک نگاه درسال 1388 با موافقت انجمن روابط عمومی ایران و با تلاش آقای قاسم شبان و برخی از مدیران روابط عمومی ، برای اولین بارمرحله نوینی در شکوفایی...
جمعه, 07 آبان 1395 05:18

اعضای هیأت مدیره

نوشته شده توسط
اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی فارس 
شنبه, 08 آبان 1395 05:18

اعضای انجمن

نوشته شده توسط
اعضای انجمن به زودی اعلام می شود.